(GLO)- Không giống như bao phụ nữ khác trong làng hằng ngày lên nương làm rẫy hay làm thuê cho các hộ gia đình khác, một số chị em làng Chuết Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku thu nhập từ một nghề truyền thống khác, đỡ vất vả hơn nhưng mang nhiều ý nghĩa đó là dệt nên những bộ quần áo, váy từ những sợi chỉ màu. Bên cạnh là nghề nuôi sống gia đình, còn gìn giữ được nét văn hóa truyền thống bản địa của cộng đồng dân tộc không bị mai một bởi nhịp sống hiện đại.
 

 

.
 
 
.
.