(GLO)- Người Jrai kể rằng trước đây trong thời kỳ khó khăn ông cha mình đã sử dụng lá mì để ăn, vậy mà giờ đây lá mì đã trở thành đặc sản không thể bỏ lỡ khi đã đặc chân đến vùng đất Tây Nguyên.

 

.
 
.
.