(GLO)- Qua kiểm tra, xác minh, đoàn liên ngành của tỉnh Gia Lai xác định có 0,8 ha rừng tại xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) bị người dân trên địa bàn chặt phá để lấy đất sản xuất.

 

 

.
 
 
.
.