(GLO)-Phong tục đi lễ chùa tháng Giêng đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi con người Việt Nam. Đi lễ chùa, chính là lúc mỗi người trút bỏ những phiền muộn, mang trong mình tinh thần thanh tịnh nhất.
 
 
 
.
 
 

 

.
.