(GLO)-Năm 2018 một lần nữa khẳng định Gia Lai là điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu trên nhiều lĩnh vực khác nhau - minh chứng qua việc 2 lần tỉnh ta tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư giữa Gia Lai và TP.Hồ Chí Minh đều rất khả qua với nhiều dự án đã được hình thành.
 
 
 
 
.

 

.
.