(GLO)- Xếp vòng quanh là những người đàn ông, thiếu nữ; thanh niên, trai tráng bố trí ở các cột nặng. Họ đồng thanh hô vang “một, hai, ba lên nào”, tự tiếp thêm sức mạnh cho mình, để ngôi nhà nặng hàng tấn “biết đi” đến vị trí mới, cách vị trí cũ hàng chục mét. Đây là cách người dân làng Pnang (xã Tú An, thị xã An Khê) di dời nhà, chung tay xây dựng làng nông thôn mới.

 

.
.