(GLO)- Những vật liệu bỏ đi như lon bia, ống hút, chai nhựa, bìa carton… qua sự sáng tạo và khéo léo của các em học sinh đã trở thành những vật dụng độc đáo, có tính ứng dụng cao. Các sản phẩm này được bán tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo vì bạn năm 2019 do Thành Đoàn Pleiku, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP.Pleiku tổ chức vào ngày 12-1 đã tạo được ấn tượng đối với những người tham gia ngày hội.

 

.
.