(GLO)- Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy vậy, việc chuyển đổi vẫn còn gặp nhiều khó khăn từ phía người dân.

 

. 

.
.