Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện kiểm toán NSNN

Thứ Tư, 19/09/2018, 15:13 [GMT+7]
.

(GLO)- Sau hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán nhà nước đã ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đã liên tục được đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu lực và hiệu quả, từ đó mang lại nhiều kết quả nổi bật.

 

. 

.
.