(GLO)- Tâm huyết và say mê với công việc, anh Phan Tấn Lực - công nhân xí nghiệp điện cơ (PC Gia Lai), đã tìm tòi, đưa ra sáng kiến “Giải pháp Máy quấn thu hồi, kéo dây và Puly dẫn hướng” góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động.

 

.
 

.
.