(GLO)- Tình yêu với nhạc cụ dân tộc đã thúc đẩy anh Rơ Châm Khánh (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) ngày ngày say sưa tìm tòi, sáng tạo thêm nhiều loại nhạc cụ dựa trên nền của âm nhạc Tây Nguyên.

 

.
.
.