(GLO)- Trong khi Phố núi đang khá lạnh bởi những cơn mưa dầm thì phụ huynh lại nóng sôi lên vì phải chạy đôn chạy đáo khắp các nhà sách để tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
 
 
 
.
 
.
.