(GLO)- Đã gần 1 tháng nay, màu áo tình nguyện của các bạn sinh viên tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang đến nhiều ấn tượng tốt đẹp về một thế hệ trẻ sôi nổi, nhiệt huyết và sáng tạo. 

 

.

       
 

.
.