(GLO)- Bệnh nhân mắc sốt rét trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu gia tăng so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh ý thức tự phòng bệnh của người dân chưa cao, việc thiếu hóa chất phun và tẩm màn khiến công tác phòng-chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

 

.


 

.
.