(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc tiếp tục được kéo giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 6,19% số vụ, giảm 0,75% số người chết và giảm 11,44% về số người bị thương).
 
.
 
.
.