(GLO)- Đến nay, TP. Pleiku là địa phương đầu tiên và duy nhất trong tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) và đang hoàn tất các thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017.

 

.
.
.