Gia Lai 48h: Khuyến khích doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thứ Hai, 11/06/2018, 20:48 [GMT+7]
.

(GLO)-  Việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

 

. 

.
.