(GLO)- Nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

 

.
.
.