(GLO)- Để sản xuất vụ mùa đạt kết quả cao, các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như: hướng dẫn nông dân xuống giống tập trung, chuyển đổi cây trồng, đưa một số giống mới vào sản xuất.

 

.
.
.