(GLO)- Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
 

 

.
.
.