(GLO)- Gia Lai đang bước vào mùa mưa lũ, vì vậy, công tác chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra được các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh triển khai tích cực.

 

.


 

.
.