Con trăn mất khả năng tự vệ sau khi nuốt chửng con mồi quá lớn nên bị người dân dễ dàng khống chế.

 

.
.
.