Trong 4 ngày, Hạn và Cam chế được một tấn thuốc nổ, sau đó thuê xe khách vận chuyển từ Yên Bái đi Lào Cai tiêu thụ.

 

. 

.
.