Những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Thứ Bảy, 10/12/2016, 17:49 [GMT+7]
.

(GLO)- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc hệ thống những biểu hiện này là để làm “tấm gương chung”, giúp mỗi các bộ, đảng viên tự soi mình; làm cơ sở để góp ý cho người khác và để xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.

 

.


 

.