Hai giọng ca cá tính trình diễn các bài hát ‘Quê nhà’, ‘Thu cạn’, ‘Cỏ và mưa’.

 

.
.