.

Công tác Tuyên huấn đáp ứng yêu cầu XDQĐ vững mạnh về CT, tư tưởng

Thứ Tư, 11/07/2018, 18:18 [GMT+7]
.

Ngày 11-7, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn 6 tháng cuối năm 2018.
 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ ngành Tuyên huấn tại 30 điểm cầu trong toàn quân.

Sáu tháng đầu năm 2018, công tác tuyên huấn đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động quán triệt học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp.

Đẩy mạnh đổi mới các hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; triển khai công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền, thông tấn, báo chí, xuất bản, in và phát hành giữ vững tôn chỉ, mục đích, chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội... Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường; công tác thi đua - khen thưởng tiến hành chặt chẽ, có sự đổi mới; công tác văn hóa, văn nghệ triển khai thực hiện nhiều nội dung đạt kết quả tốt; tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững vàng, tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tố quốc và Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tuyên huấn toàn quân trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, ngành Tuyên huấn tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thể hiện trong các chiến lược, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, kịp thời bổ sung nội dung, chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội; đẩy mạnh các hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm (2017 - 2021) gắn với Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên huấn 6 tháng cuối năm 2018...; tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…; qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ những ưu khuyết điểm, hạn chế; đồng thời đề xuất các nội dung, biện pháp tiến hành, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên huấn trong thời gian tới.

Hồng Pha (TTXVN)

.