.
(GLO)- Từ ngày 26 đến 30-11, tại khu vực xã Gào, thành phố Pleiku, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa.
 
 
 Cán bộ tác nghiệp trên bản đồ. Ảnh: Duy Hiển
Cán bộ tác nghiệp trên bản đồ. Ảnh: Duy Hiển
 
Với tình huống giả định, đề mục: “Sư đoàn bộ binh tiến công địch ở khu vực Tây Nam thành phố Pleiku”, cuộc diễn tập trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Đơn vị nhận lệnh, tổ chức chuyển trạng thái từ thường xuyên lên cao và từ cao lên toàn bộ. Giai đoạn 2: Chuẩn bị chiến đấu (bao gồm 4 vấn đề huấn luyện: Hạ quyết tâm; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm; phê duyệt kế hoạch cho các ngành, binh chủng và phê duyệt kế hoạch cho cấp dưới). Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu.
 
Trong quá trình diễn tập, Sư đoàn 10 đã tổ chức thực hiện đúng trình tự, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Đây là dịp để Sư đoàn đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng vận dụng lý luận, nguyên tắc vào thực hành chiến đấu, làm cơ sở để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện, diễn tập những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.
 
Duy Hiển-Xuân Tính
.