.

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ thôn, làng biên giới

Thứ Năm, 30/11/2017, 06:34 [GMT+7]
.

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương đưa đảng viên Đồn Biên phòng về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng biên giới. Điều này đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên khu vực biên giới của tỉnh.

Xuất phát từ thực tế chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn, làng biên giới còn thấp, nguy cơ tái trắng chi bộ nơi đây còn cao, ngày 25-7-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 345-QĐ/TU “Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các thôn, làng biên giới của tỉnh Gia Lai”. Thực hiện quyết định này, thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy 3 huyện biên giới: Chư Prông, Đức Cơ và Ia Grai lựa chọn 48 đảng viên của các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn về tham gia sinh hoạt tại 48/49 chi bộ thôn, làng biên giới và duy trì 7 cán bộ tăng cường các xã biên giới (6/7 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã). Trong năm qua, các đảng viên  này đã chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương củng cố, kiện toàn được 48 chi bộ thôn, làng và 17 tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã. Hiệu quả của hoạt động này đã góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) trò chuyện với người dân.                                                         Ảnh: L.A
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) trò chuyện với người dân. Ảnh: L.A

Trước đây, việc duy trì nền nếp và nội dung sinh hoạt ở chi bộ làng Lang (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) chưa được chú trọng dẫn đến năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng chưa cao. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên triển khai xuống các cơ sở bị chậm trễ, không đạt hiệu quả bởi đôi khi ngay cả cán bộ cũng chưa nắm rõ cách thức triển khai, chưa hiểu hết được nội dung văn bản. Vì thế, việc ra nghị quyết hàng tháng chưa kịp thời và chưa sát với thực tế, dẫn đến việc chỉ đạo phong trào ở cơ sở bị hạn chế. Tuy nhiên, từ khi có đảng viên Biên phòng cùng tham gia sinh hoạt theo Quyết định 345 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ đã dần được cải thiện.

Được sự tham mưu trực tiếp của đảng viên Biên phòng, cấp ủy chi bộ làng Lang đã từng bước thay đổi nội dung sinh hoạt sát với tình hình thực tế, đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng thời điểm. Từ đó, công tác lãnh đạo của chi bộ với các tổ chức đoàn thể trong làng được triển khai thực hiện có hiệu quả hơn. Ông Rơ Mah Koi-Bí thư chi bộ làng Lang, cho biết: “Từ ngày có đảng viên Biên phòng về sinh hoạt, chi bộ làng Lang đã củng cố lại hoạt động và ngày càng đi vào nền nếp hơn. Hiện nay, chi bộ duy trì sinh hoạt thường kỳ vào ngày 3 hàng tháng, nội dung sinh hoạt cũng được đổi mới, không chỉ kịp thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng trước để rút ra những bài học kinh nghiệm mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho công tác của tháng sau. Việc duy trì sinh hoạt đều đặn và chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ trên tất cả các mặt, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn”.

Không chỉ tham gia sinh hoạt cùng với các chi bộ ở thôn, làng, thời gian qua, 9 đảng viên được Đồn Biên phòng Ia Chía phân công thực hiện nhiệm vụ này còn trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy chi bộ những vướng mắc nảy sinh trong đời sống của người dân để tìm hướng giải quyết, khắc phục. Chính nhờ sâu sát với địa bàn, nắm chắc các vấn đề của cơ sở nên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ thôn, làng trên khu vực biên giới của huyện Ia Grai ngày càng được củng cố, nâng cao.

 

Đại tá Lê Thuần Huy-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, đảng viên được phân công về sinh hoạt ở chi bộ thôn, làng khu vực biên giới đã phát huy hiệu quả rất rõ nét. Công tác tham mưu của đội ngũ này đã giúp cấp ủy chi bộ các thôn, làng sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo các quy chế, quy định và giúp địa phương củng cố cơ sở chính trị, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Cũng thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên Biên phòng đã nắm bắt sát, đúng tình hình ở địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới ngày càng tốt hơn…”.

Thời gian qua, 48 đảng viên của các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 48/49 chi bộ thôn, làng biên giới ở các huyện Chư Prông, Đức Cơ và Ia Grai còn thực hiện tốt nhiệm vụ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, tạo nên cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Cùng với đó, các đảng viên này còn tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương huy động nhân lực, vật lực giúp đỡ nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn khu vực biên giới ngày càng khởi sắc.

Lê Anh

.