.

Đảng ủy Quân đoàn 3:

Tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

15:49 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 6-1, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt trong quân đoàn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đại tá Lê Quang Xuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân đoàn chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn.
 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: V.H
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: V.H

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” ,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế  hệ mới”; Kết luận số 09- KL/TW ngày 19-10-2016 về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017”.
 
Việc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); nhận thức rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thực hiện thắng lợi nghị quyết góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: V.H
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: V.H

Sau hội nghị này, cán bộ chủ chốt và chủ trì các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn sẽ về quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình.

Vĩnh Hoàng

.
Bình luận (0)
.
.