.

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa (Gia Lai) khóa XVI vừa tiến hành hội nghị lần thứ 14 (mở rộng). Hội nghị đã đánh giá trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế của huyện đạt khá.
 

Một góc trung tâm huyện Đak Đoa. Ảnh: T.N
Một góc trung tâm huyện Đak Đoa. Ảnh: T.N

Tiêu biểu là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  ước đạt  hơn 31,3 tỷ đồng, bằng gần 70% Nghị quyết (tăng 33% so với cùng kỳ năm trước). Vụ Đông Xuân 2017 - 2018, toàn huyện gieo trồng được 2.557ha/2.552 ha, bằng 100,2% kế hoạch, vụ mùa năm 2018 đã xuống giống được 4.986 ha, bằng 71,9% kế hoạch. Nhân dân đã làm đất chuẩn bị cây giống để tái canh cà phê, đến nay được 401 ha.

Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện ác giải pháp trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018, gắn với thực hiện các tiêu chí về giảm nghèo bền vững, xây dựng cánh đồng lớn và hợp tác xã, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất. Mặt khác, huyện đã thực hiện các giải pháp kêu gọi, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện, gắn với đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất, kinh doanh và thành lập doanh nghiệp...

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa đã thống nhất nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, trọng tâm là đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, gắn với quản lý tốt các nguồn chi từ ngân sách để đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn cho các công trình xây dựng cơ bản, chống thất thoát vốn và đảm bảo chất lượng các công trình. Tăng cường chỉ đạo công tác đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản. Triển khai quyết liệt công tác trồng rừng năm 2018. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng mới 500 ha theo Nghị quyết đề ra.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng cánh đồng lớn, liên kết sản xuất; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng thành công 2 cánh đồng lớn sản xuất cà phê tại xã Kdang và Nam Yang; quan tâm chỉ đạo công tác tái canh cây cà phê, ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm, các mô hình liên kết phát triển sản xuất... Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đầu tư xây dựng xã Hneng, xã Hải Yang và làng Ia Mút, xã Hà Bầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, làng Ia Mút xã Hà Bầu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục nghiên cúu đề ra giải pháp giúp xã Hà Đông và xã Đak Sơmei phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có trên địa bàn mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mới xúc tiến đầu tư vào địa bàn. 

Thanh Nhật

.