.

(GLO)- Số liệu trên được UBND tỉnh đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, đối ngoại năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 3.830 giường bệnh (tuyến tỉnh 1.630 giường, tuyến huyện 1.200 giường, tuyến xã 1.040 giường; 4.483 cán bộ y tế (879 bác sỹ, 328 dược sĩ) với 2.082 nhân viên y tế thôn, làng. Tỷ lệ xã có bác sỹ đạt 87,4%; 100% số xã có nữ hộ sinh. Đến nay, 73% số xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

 

Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Mộc Trà
Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 625 cơ sở hành nghề y tư nhân và 695 cơ sở hành nghề dược tư nhân. Trong năm, tổng số người khám bệnh tại các cơ sở y tế là hơn 2 triệu lượt người (có hơn 1,4 triệu lượt người khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế). Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 97%; phát hiện 8 bệnh nhân phong, 712 bệnh nhân lao, 128 bệnh nhân tâm thần, 44 bệnh nhân nhiễm HIV, 16 bệnh nhân AIDS mới.

 

Thời gian qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tỉnh quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tâm thần kinh đã đi vào hoạt động; riêng Bệnh viện Mắt Cao nguyên, Khu điều trị chất lượng cao trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã được khởi công xây dựng.

Mộc Trà

.