.
(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Văn phòng cấp ủy toàn tỉnh năm 2017 được tổ chức vào chiều 8-12 tại Hội trường 2-9 tại TP. Pleiku. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Thường trực và lãnh đạo các văn phòng các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
 
  Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng trao Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho các địa biểu. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng trao Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Văn phòng cấp ủy cho các đại biểu. Ảnh: Vĩnh Hoàng
 
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, Văn phòng cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ tổ chức các cuộc họp, hội nghị, làm việc với các cơ quan cấp trên. Văn phòng Tỉnh ủy  đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 22 cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, 21 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 70 buổi làm việc của Thường Trực Tỉnh ủy với các cơ quan Trung ương, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh…
 
Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo nhiều vấn đề trên lĩnh vực kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng; ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, Văn Phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 53 kế hoạch, 28 chương trình triển khai thực hiện các kết luận. Cùng với đó, đôn đốc các đảng đoàn, Ban cán sự đảng ban hành các đề án và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các kết luận, thông báo của Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy. Tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, chú trọng phương pháp tổ chúc các hội nghị giao ban, đề ra các giải pháp cụ thể, lồng ghép các văn bản và nội dung liên quan nhằm giảm bớt thời gian hội họp.
 
Văn phòng cấp ủy ở các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, xây dựng nội dung, chương trình công tác tuần, tháng, quý, các hội nghị của thường trực, ban thường vụ. Cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề sát với thực tế địa phương, đơn vị. Việc xử lý đơn thư, tiếp công dân, công tác công nghệ thông tin, cơ yếu cũng có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên đã biểu dương những kết quả mà Văn phòng cấp ủy các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Những nỗ lực của Văn phòng cấp ủy các cấp đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu thời gian tới Văn phòng cấp ủy các cấp cần tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy trong các vấn đề về phát triển kinh tế. Đồng thời chủ động nắm tình hình đề xuất những giải pháp cụ thể để giải quyết một số vấn đề nóng xảy ra tại địa phương. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị triển khai các kết luận của cấp ủy. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác lưu trữ, giữ bí mật của Đảng và các tài liệu theo quy định. Chú trọng quản lý tài chính Đảng, chủ động bám sát chương trình làm việc toàn khóa của của cấp ủy; tập trung cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng. Đội ngũ cán bộ, công chức ở các văn phòng cấp ủy cần tăng cường học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.
 
Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” cho 20 đồng chí; Văn phòng Tỉnh ủy cũng tặng giấy khen cho 15 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy giai đoạn 2015-2016.
Vĩnh Hoàng
.