.

Gia Lai: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết về công tác cán bộ

Thứ Tư, 15/11/2017, 08:47 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 14-11 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai  đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: T.N
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: T.N

 

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Trung-Vụ phó Vụ Địa phương II (Đà Nẵng). Về phía tỉnh có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên khóa XV, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang, lãnh đạo cấp ủy và Ban tổ chức cấp ủy các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

Theo đánh giá tại hội nghị, quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai các khóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo đúng quan điểm, định hướng của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện công khai, đúng người, đúng việc và đúng chuyên môn trên cơ sở cử cán bộ quy hoạch từng chức danh. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã cử 1.317 cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị; 36 cán bộ đi bồi dưỡng và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xác định việc luân chuyển cán bộ là để đào tạo, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, nhất là đối với cán bộ trẻ nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho cả trước mắt và lâu dài.

Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính đồng bộ cũng như mối tương quan giữa trước mắt và lâu dài của đội ngũ cán bộ, chú trọng đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 598 đồng chí giữ các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 có 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 6 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 10,9%). Ở cấp huyện, trong tổng số 732 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ có 163 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 22,27%). Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh có 80 đại biểu, trong đó có 24 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 30%); HĐND cấp huyện có 606 đại biểu, trong đó có 211 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 34,81%). Riêng cán bộ cấp xã toàn tỉnh có 2.279 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 909 người, chiếm tỷ lệ 39,89%. Đối với công chức cấp xã, toàn tỉnh có 2.417 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 427 người, chiếm tỷ lệ 36,50%...


 

  Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.   Ảnh: T.N
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.N

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác cán bộ. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ,  gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và triển khai đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, gắn việc đánh giá cán bộ với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ phải bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Chủ động phát hiện, tiến cử, giới thiệu những cán bộ trẻ, có triển vọng; kết hợp xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cán bộ chuyên môn, cán bộ nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm đào tạo sớm, đào tạo trình độ cao, gắn với cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp. Có cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút người có phẩm chất, năng lực, trình độ vào các cơ quan trong hệ thống chính trị. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giáo dục, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, có phầm chất đạo dức và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Nhật 

.