.
(GLO)- Bộ Giao thông-Vận tải vừa ra Quyết định số 2383/BGTVT về việc chuyển tuyến đường tỉnh lộ 662 từ Km 67 đến Km 80 dài 13 km đi trùng Km 392+00 đến Km 405+00 đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, bảo trì và khai thác. 
Theo dó, chuyển đoạn tuyến đường tỉnh lộ 662 từ Km 67 đến Km 80 đi trùng với đường Đông Trường Sơn từ Km 392+00 đến Km 405+00 vào hệ thống đường quốc lộ Trường Sơn Đông với tổng chiều dài tuyến là 13 km, giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, bảo trì và khai thác. 
 
Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T
Đồng thời, chấp thuận sửa chữa các đoạn hư hỏng nặng nề, mặt đường, thảm bảo trì, bổ sung rảnh thoát nước đoạn qua trung tâm, khu dân cư của huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai từ Km 394+600 đến Km 405 đường Trường Sơn Đông với chiều dài thảm bảo trì là 9,1 km, chiều dài rảnh thoát nước 2 bên đường là 3,1 km. Tổng kinh phí dự kiến là 47,8 tỷ đồng và giao cho Vụ Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp dự án sửa chữa nêu trên vào kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018. 
 
Ngoài ra, giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền cho Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai tiếp tục quản lý đoạn tuyến từ Km 392+00 đến Km 405+00 đường Trường Sơn Đông để công tác quản lý được liên tục, thuận lợi cho công tác phòng-chống khắc phục sự cố, bão lũ và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức bàn giao các hạn mục theo quy định…
 
Quang Tấn