.

Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XI diễn ra trong tuần qua đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp HĐND là kỳ họp dài nhất (3,5 ngày) trong số các cuộc họp quan trọng hàng năm của các cơ quan chức năng ở tỉnh. Trừ buổi thảo luận ở tổ, 3 ngày liên tục của kỳ họp được truyền hình trực tiếp để cán bộ, nhân dân trong tỉnh tiện theo dõi.

Các đại biểu biểu quyết nhân sự bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh.
Các đại biểu biểu quyết nhân sự bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh.


Kỳ họp HĐND tỉnh hàng năm đã bàn thảo, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. Tại kỳ họp HĐND tỉnh, ngoài những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu dự họp (bao gồm đại biểu chính thức và đại biểu mời) đều có quyền phát biểu chính kiến của mình về tất cả các lĩnh vực.

Các ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XI đã nêu lên nhiều vấn đề nóng hổi của địa phương, như việc thẳng thắn nhìn nhận vai trò, chức năng của HĐND: Thời gian qua, một số đại biểu HĐND chưa xác định đúng vị trí, vai trò, quyền hạn của người đại biểu dân cử, đề nghị đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức năng của người đại biểu nhân dân, nhất là chức năng giám sát, chức năng đại diện. Công tác tiếp xúc cử tri đôi khi còn mang tính hình thức; các cuộc tiếp xúc thường chỉ có các “đại cử tri” tham gia nên các đại biểu HĐND thường không tiếp cận hết tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Về tình hình kinh tế-xã hội, trật tự trị an trên địa bàn tỉnh, một số ý kiến bức xúc nêu: Tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn phức tạp, hạn chế ở cách thức quản lý. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát diện tích rừng giao cho từng ban quản lý là bao nhiêu? Từ lúc nhận đến nay đã để mất bao nhiêu diện tích? Truy trách nhiệm cho ai? Vấn đề quản lý chất lượng giống cây trồng, quy hoạch các loại cây trồng cũng được chủ tọa kỳ họp quan tâm và các đại biểu băn khoăn: Công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, phân bón, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất còn buông lỏng; việc lãnh đạo quy hoạch vùng sản xuất thời gian qua còn bất cập, chất lượng hiệu quả chưa cao, chủ yếu để dân tự phát thực hiện, làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung và làm thiệt hại về kinh tế khi giá cả bấp bênh. Đề nghị cần tăng cường công tác lãnh đạo và có biện pháp chấn chỉnh.

Rồi vấn đề thực phẩm bẩn: Hiện nay, tình trạng thực phẩm bẩn, không an toàn còn tồn tại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo hơn nữa về an toàn vệ sinh thực phẩm ở các khâu tuyển dụng nhân sự; mua sắm trang-thiết bị máy móc phục vụ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; hình thành các khu giết mổ tập trung..., nâng cao hiệu quả công tác này.

Nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như:  Nợ thuế quá lớn hơn 800 tỷ đồng, nợ đọng bảo hiểm xã hội 125 tỷ đồng làm sao thu hồi, giảm nợ?; việc đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân chậm, nhiều dự án đăng ký song chưa thực hiện ảnh hưởng đến niềm tin của dân; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số mục tiêu đến cuối năm 2015 cơ bản được giải quyết nhưng đến nay còn đạt thấp; vốn đối ứng cho việc xây dựng nông thôn mới chưa rõ ràng...

Có 25 nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp này, song Tờ trình số 2187/TTr UBND ngày 15-6-2017 của UBND tỉnh (do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu) về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương) nhiều ý kiến đề nghị HĐND tỉnh chưa ban hành nghị quyết tại kỳ họp lần này như đề xuất của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh vì có nhiều ý kiến chưa thống nhất. Sau phiên thảo luận, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xin rút lại tờ trình này để chuẩn bị kỹ hơn trình lại một cuộc họp khác, đã được các đại biểu đồng ý. Vấn đề liên quan đến công tác giám sát của HĐND tỉnh kiến nghị giải quyết chi trả cho 269 hộ thuộc dự án đường Trường Sơn Đông bị thu hồi đất dưới 30%, sau khi các đại biểu phân tích các quy định của pháp luật và quá trình giải quyết vụ việc này, ngay tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã cam kết sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong  thời gian tới.

Nếu trước đây kỳ họp HĐND tỉnh ít được người dân quan tâm, bởi hầu hết các đại biểu HĐND tỉnh làm kiêm nhiệm, ngại va chạm trong phát biểu chính kiến; các tờ trình do UBND tỉnh chuẩn bị hầu hết đều được thông qua một cách dễ dàng, thì các kỳ họp gần đây đã có một số nội dung do UBND tỉnh trình, được các Ban liên quan của HĐND tỉnh thẩm định, nhưng ra kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ ý kiến không đồng thuận, buộc phải để lại.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đang ngày càng phát huy quyền lực một cách thực chất.

Nhật Cường

.