.

Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

04:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 9-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức  Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 400 đại biểu là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu đang sinh sống tại TP. Pleiku, các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XV, lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, các báo cáo viên Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp  huyện...
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Hội nghị đã nghe đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; quán triệt nội dung Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết theo đúng quy định và kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.