.

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-12), HĐND huyện Kông Chro khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ hai.
 

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồng Thi
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồng Thi

Kỳ họp đã tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 trên tất cả các ngành, lĩnh vực; đồng thời thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của huyện trong năm 2017.

Theo đó, năm 2016, tổng giá trị sản xuất đạt 2.925,3 tỷ đồng (tăng 12,2% so với năm 2015 và bằng 99,7% kế hoạch).Diện tích gieo trồng cả năm gần 39.694 ha cây trồng các loại (đạt 100,2%); đàn gia súc phát triển ổn định với 52.917con (tăng 5,7 %). Chương trình nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ.Giá trị sản xuất công nghiệpđạt 957 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 395 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 22,38 tỷ đồng (bằng 108,1% dự toán tỉnh giao, bằng 105,5% Nghị quyết HĐND huyện giao và bằng 83,14% so với cùng kỳ năm 2015). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 555 tỷ đồng, (tăng 9,9%)...

 

Lãnh đạo UBND huyện báo cáo về tình hình công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Hồng Thi
Lãnh đạo UBND huyện báo cáo về tình hình công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Hồng Thi

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế... tiếp tục có bước phát triển. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng được quan tâm đúng mức. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Kết thúc kỳ họp, HĐND huyện Kông Chrođã quyết nghị nhất trí thông qua8Nghị quyếtvới 8 tờ trình được đưa ra và 1 Nghị quyết chung của kỳ họp.

Hồng Thi

.