.

Bộ Chỉ huy Biên phòng: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 27/03/2012, 18:11 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 27-3, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đồng loạt phát động phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nội dung phát động phong trào thi đua tập trung vào 5 vấn đề cơ bản: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức giáo dục, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; tham gia cùng địa phương thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ, phát triển các ngành nghề truyền thống có thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo…

Tham gia thực hiện các chương trình giáo dục cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; Tham gia củng cố cơ sở chính trị, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tại các xã biên giới vững mạnh toàn diện; Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ…

Theo đó, phong trào được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn I (từ năm 2012-2015); giai đoạn II (từ 2015-2020).

Phương Dung

.