• Công viên Đồng Xanh
  • Công ty cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh
  • Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh

Công viên Đồng Xanh

(GLO)- Chào mừng lễ 30-4 và 1-5 năm 2015, Đón bằng kỷ lục quốc gia Việt Nam cho công trình Tượng Quốc tổ và 18 Tượng Vua Hùng lớn nhất Việt Nam và đón vị khách thứ 2.000.000 tới tham quan Công viên Đồng Xanh.

Công ty cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh

Gia Lai CTC Công ty cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh 18 Lê Lai, TP. Pleiku, Gia Lai ĐT: (059) 3874541 - Website: gtour.com.vn

Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh

Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 18 Lê Lai-Pleiku-Gia Lai. Tel: (059) 3874571, Fax: (059) 3824891 E-mail: travelcenter@gialaitourist.com; Wedsite: http://www.gtour.com.vn

    .
.
.