.

Đây là những khoảnh khắc mà tác giả bài viết - những người may mắn có nhiều dịp được làm việc, được gần gũi với Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người đã để lại trong lòng họ những dấu ấn sâu đậm về một con người luôn vì dân, vì nước...
 

Bìa cuốn sách
Bìa cuốn sách "Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt".

Đồng chí Võ Văn Kiệt (23-11-1922 / 11-6-2008) tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín Dũng, là một nhà chính trị Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và sau đó là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8-8-1991 cho đến ngày 25-9-1997. Ông được nhiều báo chí đánh giá là người đẩy mạnh công cuộc Đổi mới cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986, là "tổng công trình sư" nhiều dự án táo bạo của thời kỳ Đổi mới.

Nhân ngày kỷ niệm 90 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922 / 23-11-2012), NXB Văn hóa Văn nghệ kết hợp với Phương Nam cho ra mắt ấn phẩm Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt.

Đây là những khoảnh khắc mà tác giả bài viết - những người may mắn có nhiều dịp được gặp gỡ, được làm việc, được gần gũi, được trò chuyện cùng với Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người đã để lại trong lòng họ những dấu ấn sâu đậm về một con người hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn vì dân, vì nước...

Dẫu chỉ là khoảnh khắc, nhưng đó là những khoảnh khắc mà Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã “đánh thức tiềm lực”, không chỉ trong mỗi con người mà còn là tiềm lực của mọi người, mọi ngành, mọi giới; tiềm lực trí tuệ, tiềm lực yêu thương, tiềm lực cống hiến, tiềm lực về lòng khoan dung, tiềm lực kết nối giữa con người với con người, tiềm lực khơi mở tầng sâu văn hóa, tiềm lực nối kết khối đại đoàn kết dân tộc và kết nối với cả thế giới…

Theo dantri

.