.

(GLO)- Đến nay, Phú Thiện đã hoàn thành 14/34 căn nhà xây mới và 32/49 căn nhà sửa chữa. Huyện đang tập trung công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; phấn đấu hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công trước ngày 19-5-2017.
 

Xây dựng nhà cho gia đình thương binh Ksor Blốc (thôn Dmăk-xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Ảnh: Trần Dung
Xây dựng nhà cho gia đình thương binh Ksor Blốc (thôn Dmăk-xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Ảnh: Trần Dung

Phú Thiện đã xây mới được 14 căn nhà. Mỗi căn được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4 với diện tích trung bình từ 32-36 m2. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn từ nguồn ngân sách tỉnh. Ngoài ra, mức hỗ trợ sửa chữa nhà là 20 triệu đồng/hộ từ nguồn kinh phí xã hội hóa do UBND huyện huy động, vận động sự tham gia đóng góp của cộng đồng, các tổ chức kinh tế.

Trong thời gian tới, các cấp các ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân toàn huyện chung tay vào cuộc; tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác xây mới và sửa chữa nhà ở đảm bảo kế hoạch.

Trần Dung

.
Bình luận (0)
.
.