.

(GLO)- Tính đến hết tháng 3-2017, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 81.163 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 9,32% lực lượng lao động (trong đó có 898 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện).

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet

3 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 475,8 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu bảo hiểm các loại 390 tỷ đồng, tăng 15,6%.

Toàn tỉnh hiện có 67.083 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (chiếm 7,66%); 1.157.305 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 80,4% dân số của tỉnh. ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chuyển 17 hồ sơ các đơn vị nợ dây dưa kéo dài sang Liên đoàn Lao động tỉnh để khởi kiện.

Trần Dung

.
Bình luận (0)
.
.