.

(GLO)- Vừa qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho các hộ nghèo thuộc 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 

Chư Sê tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho các hộ nghèo. Ảnh: Trần Dung
Chư Sê tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho các hộ nghèo. Ảnh: Trần Dung

Đợt này, huyện Chư Sê được cấp 81.735 kg gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng cho 1.229 hộ thiếu đói với 5.449 khẩu thuộc 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi nhân khẩu được cấp 15 kg.

Sau khi tiếp nhận gạo, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn chủ động cấp gạo cho các hộ gia đình thuộc diện thiếu đói tại các xã, thị trấn, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ.

Trần Dung

.
Bình luận (0)
.
.