.

Ia Grai: Phấn đấu 93% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Thứ Bảy, 24/12/2016, 07:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai vừa ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Theo đó, chỉ tiêu bao phủ BHYT từng năm cụ thể: năm 2016 đạt 81,52% dân số, năm 2017 đạt 84,29% dân số, năm 2018 đạt 87,98% dân số, đạt 91,93% dân số vào năm 2019 và đạt 93,12% dân số năm 2020.

Ảnh minh họa (Internet).
Ảnh minh họa (Internet).

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu được giao, trình HĐND cùng cấp thông qua, đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương; tập trung chỉ đạo, có biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch về BHYT giai đoạn 2016-2020; huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, phối hợp tốt với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện trong công tác phát triển đối tượng...

N.N

.
Bình luận (0)
.
.