.

Thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên

Thứ Sáu, 02/12/2016, 15:25 [GMT+7]
.

Ngày 2-12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) công bố Quyết định của Bộ VH-TT&DL về việc thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên.
 

 

Quang cảnh lễ công bố.
Quang cảnh lễ công bố.

Theo đó, Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên có 14 thành viên, chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái làm trưởng ban; ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch (Bộ VH-TT&DL) Hà Văn Siêu làm phó ban.

Các ủy viên Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên là một Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL 5 tỉnh Tây Nguyên.

Ban Điều phối có chức năng giúp Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ VH-TT&DL tổ chức liên kết, hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần tích cực cho phát triển bền vững kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Tây Nguyên.

Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên có nhiệm vụ phối hợp hoạt động của UBND các tỉnh, các Sở VH-TT&DL vùng Tây Nguyên trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động liên kết phát triển du lịch của vùng trong từng giai đoạn, thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch và kinh tế-xã hội của toàn vùng và cả nước.

Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ VH-TT&DL, chính quyền địa phương về những giải pháp, cơ chế, chính sách  đặc thù phát triển du lịch cho toàn vùng.

Thống nhất chủ trương phát triển du lịch vùng nói chung và của từng địa phương nói riêng, từ đó hỗ trợ địa phương thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với chủ trương phát triển du lịch toàn vùng.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc  Sở VH-TT&DL các địa phương trong việc triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch đã thống nhất phù hợp với kế hoạch của cả vùng.

Điều phối, kết nối các sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch tại các địa phương trong vùng.

Tổ chức đánh giá độc lập về tác động của các quyết định do địa phương ban hành tới phát triển du lịch chung của toàn vùng…

Văn phòng Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đặt tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.

Theo daidoanket

.