.
Mùa cà na năm ấy

Mùa cà na năm ấy

(GLO)- Trong một chuyến công tác về làng, tôi quen anh Đinh Nglong, một người dân ở làng Hle Hlang (xã Yang Trung). Những ngày rỗi, tôi thường theo anh vào rừng hái cà na. Lót tót theo anh, tôi hỏi: "Đi có xa lắm không?". Anh cười nói: "Hai rựa". Tôi chẳng hiểu rựa là gì, chân cứ bước, người vã mồ hôi thì cậu con trai anh mới giải thích: "Rựa vác trên vai phải, khi thấy mỏi đổi qua vai trái là một rựa".

cheap jerseys china
.