.
.
(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, từ đầu năm đến nay, Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku) thu hút thêm được 6 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 174 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đang triển khai hoạt động tại đây lên 53 dự án (có 4 dự án FDI) của 48 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.008 tỷ đồng.
 

 

Nhà máy sản xuất gỗ ép Công ty TNHH MTV Phương Vinh Phát. Ảnh: Hà Duy
Nhà máy sản xuất gỗ ép Công ty TNHH MTV Phương Vinh Phát. Ảnh: Hà Duy

 

 
Trong đó có 36 dự án đã đi vào hoạt động, giá trị sản xuất ước đạt 3.109,5 tỷ đồng (tăng 56% so với năm 2017), nộp ngân sách nhà nước 34,5 tỷ đồng (tăng 2%), kim ngạch xuất khẩu đạt 180 triệu USD (tăng 14%), giải quyết việc làm cho 1.834 lao động với mức lương bình quân 5,1 triệu đồng/người/tháng.
 
Hà Duy
 
.