.

(GLO)- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, đơn vị này dự kiến kinh doanh xăng E5 là sản phẩm phối trộn 5% cồn sinh học ethanol với xăng thông thường) trên toàn hệ thống sớm hơn kế hoạch đề ra ít nhất 15 ngày.
 

Tính đến ngày 10-11, Petrolimex đã chuyển đổi khoảng 40% cửa hàng xăng dầu, chỉ bán xăng E5 và RON 95.

Dự kiến nửa đầu năm 2018, Tập đoàn tiếp tục đầu tư thêm 2 điểm phối trộn xăng E5 với công suất tương đương 5 trạm hiện có, tại địa bàn tỉnh Bình Định và Nghệ An; đồng thời, nâng cấp điểm phối trộn xăng E5 tại kho của cửa hàng xăng dầu khu vực 5.

 


Trong 6 tháng đầu năm 2018, các điểm phối trộn xăng E5 sẽ cung cấp bình quân 150.000 m3/tháng (công suất khoảng 1,8 triệu m3/năm).

Hiện, xăng RON 92 được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bán lẻ đến người tiêu dùng ở mức không cao hơn 18.580 đồng/lít.

Việc này nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

M.Thi (tổng hợp)

.