.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhìn nhận, sau khi Mỹ có Tổng thống mới là ông Donald Trump thì quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có thể sẽ phức tạp, không giống như dự đoán ban đầu.

Tuy nhiên, quan điểm của Việt Nam trong phát triển thương mại quốc tế là đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại. Do đó, bên cạnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam còn tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) khác. Cho dù trong hoàn cảnh nào thì Việt Nam cũng sẵn sàng hội nhập và không phụ thuộc vào TPP.

TPP có tầm vóc rất lớn với 12 đại diện tham gia, trong đó có nhiều đối tác lớn ở châu Á và thế giới, ảnh hưởng rất mạnh và rất sâu đến thương mại thế giới nếu có hiệu lực thực tế. Tuy nhiên, còn quá sớm để đưa ra bất kỳ đoán định nào liên quan đến TPP trong thời gian tới. Nếu TPP tiếp tục triển khai một cách thuận lợi thì chắc chắn cơ hội cho nền kinh tế cũng như của các ngành kinh tế mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh (như: dệt may, thủy sản, da giày và một số ngành khác) sẽ có thuận lợi. Còn nếu không thuận lợi thì chúng ta cũng đang có những thị trường rất đa dạng trên thế giới, những ngành có lợi thế của Việt Nam vẫn đang ngày càng khẳng định sức cạnh tranh và có sự thâm nhập thị trường rất tốt.

Theo sggp

.