.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 5-2012, IIP tăng 4,4% so với tháng 4-2012 và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011.
 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,2% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp khai thác mỏ tăng 2,1%; công nghiệp chế biến tăng 3,8%; sản xuất, phân phối điện, ga, nước tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Xem xét diễn biến từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất công nghiệp đang có chuyển biến. Qua 4 tháng đầu năm, tốc độ tăng IIP và công nghiệp chế biến tăng lần lượt là 3,9% và 2,4%; 6,5% và 8,6%; 7,5% và 9,3%; tháng 5 tăng 6,8% và 8,8%.

Tính đến 1-5, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến đã giảm so với tháng 3 và tháng 4/2012, tuy nhiên, so với cùng kỳ lại tăng 29,4%.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, nhìn chung đã có tín hiệu về khôi phục tăng trưởng nhưng còn chưa rõ nét. Hiện, những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp gặp phải là tồn kho sản phẩm, lãi suất vay tuy đã giảm nhưng chưa được như kỳ vọng.

Theo VOV
 

.